Senin, 22 Oktober 2012

Kepribadian Muhammadiyah


Raker PDM Jakarta Selatan Tahun 2012
  1. Beramal  dan  berjuang  untuk  perdamaian dan kesejahteraan.  
  2. Memperbanyak  kawan   dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.  
  3. Lapang   dada,  luas   pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.  
  4. Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.  
  5. Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah yang sah.  
  6. Amar ma’ruf nahi munkar.  
  7. Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud ishlah dan membangun, sesuai dengan ajaran Islam.  
  8. Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan Islam.  
  9. Membantu   pemerintah  dalam  memelihara dan membangun negara untuk kemakmuran Bersifat adil serta korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana.


Tidak ada komentar: